Bemutatkozás

Hivogató    

Az intézmény székhelye, elérhetősége:

1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b

Telefon:+361 365-1249

E-mail: info@lagymanyos.ujbudaovoda.hu

Óvodaigazgató: Karkus Mihályné

Függetlenített óvodaigazgató helyettes: Juhász Tünde

Székhelyi óvodaigazgató helyettes I:Dr Marczellné Bartha Andrea

Székhelyi óvodaigazgató helyettes II: Andrásy Sándor Bianka

Telephelyek:

  • Újbudai Csicsergő Óvoda

1117 Budapest, Siroki u 6.

Telefon: +361 209-5825, +361 365-1277

Telephelyi óvodaigazgató helyettes I: Nagy Erika Tünde

Telephelyi óvodaigazgató helyettes II: Hintervisserné Ossó Ágnes

  • Újbudai Nyitnikék Óvoda

1114 Budapest, Kanizsai u 17-25.

Telefon: 06-1/209-9187

Telephelyi óvodaigazgató helyettes I: Balogh Éva

Telephelyi óvodaigazgató helyettes II: Magdáné Szabó Gyöngyi

A Lágymányosi Óvoda a XI. kerület Lánymányos régiójában található, egy székhelyet és két telephelyet magába foglaló intézmény. Az óvodák egymáshoz közel helyezkednek el, tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek.

A székhelyen a maximális gyermeklétszám: 133 fő. 10 óvodapedagógus munkáját 2 pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 takarító és 1 kertész segíti. Az óvoda a Petőfi híd budai hídfőjénél, a forgalomtól elzárt zöldövezetben fekszik. Nagy udvarral ellátott, kétszintes épület, amelyben a földszinten kettő, az emeleti részen három csoportszobával, és egy földszinti tornaszobával rendelkezik. Óvodánk mind az öt csoportszobája tágas, világos, esztétikusan berendezett. Az intézmény 1971-ben épült egy országos vetélkedő jutalmaképpen. A családok számára könnyebbséget jelent, hogy szomszédságában bölcsőde és a közelben általános iskola is van. Külön fejlesztőszobák adnak helyet segítő szakembereink (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő) fejlesztő munkájának.

Pedagógiai munkánk során legnagyobb hangsúlyt a környezettudatos, környezetbarát szemlélet formálása kapja, melynek célja az óvodai élet folyamatában a gyermekek számára közel hozni a természet, környezet megismerését, szeretetét, védelmét, a fenntarthatóságra nevelést. Kiemelten kezeljük a mozgás fejlesztését, ezért sokféle mozgásforma mellé beépítjük a néptánc mozgáselemeit is.

Az Újbudai Csicsergő Óvoda Telephelyen a felvehető maximális gyermeklétszám 150 fő. 10 óvodapedagógus munkáját 3 pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 takarító és 1 gondnok segíti. Az óvoda a Móricz Zsigmond körtér szomszédságában, az Allee bevásárlóközponttal szemben, a városi forgalomtól mégis elzártan, egy 1971-ben épült társasház félemeletén működik. Az intézmény 5 csoportszobája, és az egyenként hozzájuk rendelt öltözők és mosdók kialakítása egységes szerkezetű, így a gyermekek számára is könnyű tájékozódást, ezzel biztonságos átjárhatóságot jelent. Tornaszobánk gazdag eszköztárával és akadálymentes terével szolgálja a testi nevelést. Logopédiai- és fejlesztőszobánk helyet ad a segítő szakemberek fejlesztő tevékenységének és a szülőkkel történő fogadó órák lebonyolításának. A társasházakkal körbezárt, színes óriás mászókákkal felszerelt belső udvarunk biztonságos és áttekinthető terepe szabad levegőn való tartózkodáshoz. Gondos odafigyelésünknek köszönhetően elnyertük a Madárbarát Óvoda címet.

Szociális érzékenység jellemzi munkánkat, fontos az elfogadás önmagunkkal és másokkal szemben. Nevelésünk fontosnak tartja a pozitív érzések megerősítését.

Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely

A Nyitnikék Óvoda Telephelyen a felvehető maximális gyermeklétszám 240 fő. 16 óvodapedagógus munkáját 3 pedagógiai asszisztens, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 2 takarító, 1 konyhás és 1 kertész segíti Az óvoda egy csendes, egyirányú utcában helyezkedik el, a Kosztolányi Dezső tér közelében.

Az 1973-ban épült, kétemeletes „U” alakú panel épületben nyolc világos és tágas, korszerű bútorokkal berendezett csoportszoba található. Minden csoportnak van külön gyermeköltözője és mosdó helyisége. Az épületben több fejlesztőszoba áll a szakemberek rendelkezésére. Jól felszerelt tornatermünk megfelelő helyszín a mozgásos tevékenységekhez és a közös színházi, bábszínházi élmények biztosításához.

Óvodánk tagolt udvarán változatos mozgáslehetőséget biztosító mászókák, csúszdák várják a gyermekeket. A jó levegőről a közeli parkok nagy fái is gondoskodnak. Madárbarát Óvoda címmel rendelkezünk.

Az intézmény egyedisége: az IKT (információs és kommunikációs technológia) eszközök óvodai alkalmazása a napi fejlesztő tevékenységekbe építve.

A Lágymányosi Óvoda közössége - „a tradicionális óvodai nevelés szellemiségének” megőrzése mellett – törekszik a társadalmi és a neveléspolitikai változásoknak történő folyamatos megfelelésre. Hisszük és valljuk, hogy a nevelés eredményességéhez elengedhetetlen a család és óvoda együttműködése, de tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Megfelelő pedagógiai környezet kialakítása mellett fontos számunkra, hogy óvodánk – minden feladat ellátási helyen - tiszta, esztétikus, jól felszerelt legyen.

Általános feladataink:

Az egészséges életmód alakítása: egészségnevelési program alkalmazása, különös tekintettel a mindennapos testmozgásra, gyógytestnevelésre.

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, a szülő, a gyermek és a pedagógusok együttműködésének támogatása, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek gyakorlása, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek inkluzív nevelése, az érzékenyítő program lehetőségeinek felhasználása.

A környezeti értékekhez fűződő pozitív attitűd formálása, különös tekintettel a környezettudatos szemléletmód és a nemzeti identitástudat alakítására, valamint a közlekedésbiztonsági ismeretek elmélyítésére.

Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés biztosítása a spontán játék elsődlegessége a tevékenységek rendszerében, képességfejlesztés a komplex tevékenységekben.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fogadása mindhárom intézményben: Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerinti feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján; Beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése; Gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása. Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.” (Lágymányosi Óvoda Házirendje 2015.)

Az integráció és inkluzív nevelés hatékony megvalósítása érdekében 14 óvodapedagógus végezte el a „Kézenfogva” Alapítvány által szervezett „Közös a Napunk” közvélemény formáló érzékenyítő képzést. Az itt tanult módszerek, játékok alkalmazásával elfogadó szemléletüket az óvodába járó gyermekeknek átadják, és a szülők felé is közvetítik.

A „Biztonságos közlekedés Program” – hoz való csatlakozással a családok nevelő munkáját egészítjük ki – a gyermekek testi épségének megőrzése, szabálytudatuk erősítése, a közösséghez való alkalmazkodás céljából.

A Lágymányosi Óvoda nevelőtestületének tagja 1 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus. Rajtuk kívül az óvoda pedagógusai közé tartozik 4 fő gyógytestnevelő, akik utazó státuszban a kerület óvodáiban segítik – az ortopéd orvos diagnózisa alapján – a gyermekek mozgásfejlődését.

Intézményünk az óvodai gyógytestnevelést segítő Szakmai Centrumként is működik.

Hagyományaink, ünnepeink:

A Lágymányosi Óvodában változatos programokkal színesítjük óvodásaink életét. Ezek az ünnepélyek, rendezvények az évszakokhoz, és az egyes óvodák kialakított hagyományaihoz kötődnek. Ezek közül néhány: Őszi szüreti mulatság, Mikulás, Karácsony, farsang, Jeles napok, Gyermeknap, évzáró ünnepség. A programokba lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk. Évente többször színházba megyünk, az óvodák épületeibe is hívunk zenészeket, színészeket, bábszínházat. Kirándulásokat szervezünk, amelyek célja a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése.

Alapítványainkkal a fenntartó által biztosított anyagi erőforrást kívánjuk kiegészíteni. Az így befolyt összegeket a gyermekek fejlesztésére és programjaik gazdagítására, eszköz- és játékvásárlásra fordítjuk.

Egyéb fontos információk:

Intézményünk ötnapos munkarendben működik, hétfőtől péntekig. Óvodánk reggel 6:00-tól 18:00 óráig tart nyitva. Reggel 6:00-7:00 óráig ügyeleten biztosítja a korán érkező és a későn távozó gyermekek ellátását. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik.

Térítésmentes logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben részesülnek az erre rászoruló gyermekek. Óvodánk igény szerint ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítja.

Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek:

Az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek óvodáink mindennapjaiba, és megismerkedhetnek az óvodapedagógusokkal, a nevelő- oktató munkát segítőkkel ezeken a délelőttökön.

A gyermeküket beíratni kívánó szülőket - a számukra megfelelő időpontban - bármelyik óvodában fogadjuk, szívesen látjuk. Javasoljuk azonban, hogy a lakcím szerinti körzetes óvodájukat keressék fel, és használják ki ezt a lehetőséget is az ismerkedésre.

További információ kérhető:

info@lagymanyos.ujbudaovoda.hu e-mail címen, és az óvodák telefonszámain.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA