Étkezés

Étkeztetés

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. június 1- től megváltozik a gyermekek étkezési befizetésének, étel rendelésének módja. Kérjük Önöket, hogy a mellékelt tájékoztatót, mely innen letölthető, legyenek szívesek elolvasni.

   

Amennyiben kérdésük merül fel, forduljanak az óvodatitkárok felé bizalommal.

  

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük

A Lágymányosi Óvodában gyermekeink részére a napi háromszori étkezést a Klassz Menza Kft. biztosítja és szállítja. Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre lehetőség nyílik, mely mindenkor igazodik az aktuális törvényekhez, rendeletekhez. A térítésmentes étkezést nyilatkozattétellel kell igényelni.

 

A Gyvt. rendelkezései értelmében 2015. szeptember 1-től:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani (ingyenes étkezés) [Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdés]

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

   • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
   • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
   • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
   • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023-ban: 200.564.- Ft - ot), vagy
   • nevelésbe vették;

 

A következő napi étkezés lemondására, az azt megelező munkanap 9 óráig van lehetőség az E-Menza felületén. Fontos számunkra, hogy az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek szülei is mondják le gyermekük étkezését, köszönjük együttműködésüket!

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA