Beiratkozás

   

Tájékoztatás az óvodai felvételekről a szülőknek 2020.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT óvodai felvételhez 2020-2021.

ÓVODÁINK KÖRZET LISTÁJA

Hasznos tudnivalók óvodai felvételi eljárással kapcsolatban 2020-21

Óvodai jogorvoslati kérelem 2020

A külföldi óvodáztatás bejelentése:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

További információ kérhető lehetőség szerint a info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu e-mail címen ilettve a járvány időszak alatt a székhelyen telefonon:

 

LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

Az intézmény székhelye, elérhetősége:

1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b

Telefon: 06-1/365-1249

E-mail: info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu

Óvodavezető: Karkus Mihályné

 

A Lágymányosi Óvoda közössége - „a tradicionális óvodai nevelés szellemiségének” megőrzése mellett – törekszik a társadalmi és a neveléspolitikai változásoknak történő folyamatos megfelelésre. Hisszük és valljuk, hogy a nevelés eredményességéhez elengedhetetlen a család és óvoda együttműködése, de tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Megfelelő pedagógiai környezet kialakítása mellett fontos számunkra, hogy óvodánk – minden feladatellátási helyen – tiszta, esztétikus, jól felszerelt legyen.

 

ÁLTALÁNOS FELADATAINK

Az egészséges életmód alakítása: egészségnevelési program alkalmazása, különös tekintettel a mindennapos testmozgásra, gyógytestnevelésre.

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, a szülő, a gyermek és a pedagógusok együttműködésének támogatása, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek gyakorlása, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek inkluzív nevelése, az érzékenyítő program lehetőségeinek felhasználása.

A környezeti értékekhez fűződő pozitív attitűd formálása, különös tekintettel a környezettudatos szemléletmód és a nemzeti identitástudat alakítására, valamint a közlekedésbiztonsági ismeretek elmélyítésére.

Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés biztosítása a spontán játék elsődlegessége a tevékenységek rendszerében, képességfejlesztés a komplex tevékenységekben.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fogadása mindhárom intézményben: Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerinti feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján; Beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése; Gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása. Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.” (Lágymányosi Óvoda Házirendje 2019.)

Az integráció és inkluzív nevelés hatékony megvalósítása érdekében óvodapedagógusaink közül többen elvégezték a Kézenfogva Alapítvány által szervezett „Közös a Napunk” közvéleményformáló érzékenyítő képzést. Az itt tanult módszerek, játékok alkalmazásával elfogadó szemléletüket az óvodába járó gyermekeknek átadják, és a szülők felé is közvetítik.

A „Biztonságos közlekedés Program” – hoz való csatlakozással a családok nevelő munkáját egészítjük ki, a gyermekek testi épségének megőrzése, szabálytudatuk erősítése, a közösséghez való alkalmazkodás céljából.

A Lágymányosi Óvoda nevelőtestületének tagja 1 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus, akik óvodánk gyermekeinek speciális ellátásában vesznek részt, valamint 5 fő gyógytestnevelő, akik utazó státuszban a kerület óvodáiban segítik - az ortopéd orvos diagnózisa alapján - a gyermekek mozgásfejlődését. Intézményünk az óvodai gyógytestnevelést segítő Szakmai Centrumként is működik.

 

Egyéb fontos információk:

Intézményünk ötnapos munkarendben működik, hétfőtől péntekig 6,00-18,00 óra között tart nyitva. Reggel 6,00-7,30 óráig és délután 17,00-18,00 óra között ügyelettel biztosítja a korán érkező és a későn távozó gyermekek ellátását. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik.

Térítésmentes logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben részesülnek az erre rászoruló gyermekek.

Óvodánk - igény szerint - az ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítja.

2020/2021-es nevelési évben várható szabad férőhelyek:

A Lágymányosi Óvodában azonos életkorú gyermekekből álló csoportok kialakítására törekszünk. A jelentkezők életkorától és létszámától függően vegyes életkorú csoportok kialakítása is lehetséges.

Lágymányosi Óvoda Székhely: várhatóan 34 férőhely

Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely: várhatóan 57 férőhely

Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely: várhatóan 81 férőhely

 

További információ kérhető lehetőség szerint a info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu e-mail címen.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA