A HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 2021.DECEMBER 1-TŐL

A HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 2021. DECEMBER 1-TŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2021. november 19-én kiadott 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat alapján, az alábbiakban kérjük a szülők együttműködését, a Lágymányosi Óvoda székhelyén és Telephelyein.

A HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 2021. DECEMBER 1-TŐL

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2021. november 19-én kiadott 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat alapján, az alábbiakban kérjük a szülők együttműködését, a Lágymányosi Óvoda székhelyén és Telephelyein.

   Ezúton is kérjük Önöket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az alábbi szabályokat betartani és gyermekükkel betartatni szíveskedjenek.

   A Lágymányosi Óvoda épületeibe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó jöhet.

   Szülők, kísérők csak előzetes óvodavezetői engedéllyel, valamint a kifejezetten szülők részére szervezett programokon való részvétel céljából léphetnek az épületbe, az egészségvédelmi szabályok betartása mellett (maszk használata, kéz fertőtlenítése, távolságtartás) és védettségi igazolás bemutatásával! Amennyiben valamelyik szülő a maszk használatát mellőzi, úgy az óvoda zárt területére nem léphet be.

A működés általános rendje

   Az óvodába lépéskor a gyermekek a kihelyezett fertőtlenítővel a kezüket fújják le. A gyermekek számára a maszk viselése az óvodában nem kötelező.

Kérjük, hogy gyermekükkel beszéljék meg, hogy reggel az ajtóban fognak elválni és délután is ott fognak találkozni.

   Reggel: A gyermekeket a bejáratnál lévő munkatársunk veszi át és kíséri a csoportjához. A gördülékeny beérkezés érdekében – lehetőleg – érkezzenek meg reggel 9,00 óráig.

   Délben: Amennyiben gyermekét ebéd után kívánja elvinni, szíveskedjen 12,45-13,15 óra között érkezni és csengetni. Az érkező munkatársunk megy el a gyermekért és hozza az ajtóhoz.

   Délután: A gyermekeket a bejáratnál lévő munkatársunk hozza el a csoportból az ajtóhoz.

   A gyermekek átadása során az arra kijelölt helyen a szülők lehetőleg legkevesebb ideig tartózkodjanak és törekedjenek a védőtávolság betartására (1,5-2 m), az udvaron is.

   Amennyiben a bejáratnál nem látnak óvodai dolgozót, úgy szíveskedjenek csöngetni és türelemmel várakozni. Kérjük szíves türelmüket az ezáltal meghosszabbodó reggeli és délutáni időszakok miatt, valamint szíveskedjenek számítani is erre.

   Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjére, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés (érkezéskor és napközben többször is), melyekhez a szükséges eszközökről óvodánk gondoskodik.

   A gyermekektől és felnőttektől egyaránt elvárjuk az úgynevezett köhögési etikett betartását: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Ehhez a megfelelő mennyiségű papír zsebkendőről óvodánk gondoskodik.

   Kerüljük a szükségtelen közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

   Kiemelten kezeljük a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetését az időjárás és a környező forgalom függvényében.

   Fokozottan ügyelünk óvodáink területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére (használt játékeszközök is), a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülnek naponta több alkalommal is, amelyhez szükséges szerekkel és védőeszközökkel óvodánk rendelkezik. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

   A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél kihasználjuk az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében. Csak 1 darab, fertőtlenített alvós játékot lehet behozni, melyet 1 hétig az óvodában, a gyermek szekrényében kell tartani, nem szabad naponta hazavinni.

   Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére.

   Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása tilos.

   Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.

Betegség, karantén, hiányzás/igazolás rendje

   A fennálló egészségügyi, járványügyi helyzetre tekintettel, amennyiben a gyermek, vagy dolgozó családjában valaki karanténban kerül, akkor sem a gyermek, sem a dolgozó a Lágymányosi Óvodát és Telephelyeit nem látogathatja. A karantén fennállásáról köteles a szülő/dolgozó haladéktalanul írásban tájékoztatást nyújtani a Lágymányosi Óvoda felé, az intézmény e-mail elérhetőségén (info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu). A karantén feloldásáról elektronikus úton értesíteni kell a Lágymányosi Óvoda vezetőjét.

   A fenntartó értesítése után, vele közösen dönt a vezetőség az óvoda átmeneti bezárásáról és a digitális nevelés elrendeléséről. Ezen időszak alatt az érintett óvodai egység teljes fertőtlenítő takarítását kell elvégezni.

   Covid fertőzött óvodás gyermek esetén, csak hivatalos mintavevő helyen végzett, vagy háziorvos által írásban megerősített lelet birtokában tudunk hatósági intézkedést kérni, hogy az adott gyermekcsoportot hatósági házi karanténba helyezzék, mint szoros kontakt személyek. Ennek ideje, a covid fertőzött gyermek utolsó óvodában töltött napjától számított 10 nap, ha közben nem jelentkeznek tünetek a gyermekeken. Ezért kérjük, ha gyermekük igazoltan covid fertőzött, akkor a hivatalos leletet mielőbb szíveskedjenek megküldeni óvodánk e-mail címére (info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu), mert otthoni tesztek alapján nem tudunk intézkedni. Ugyanez vonatkozik munkatársainkra is.

Óvodánk vezetősége minden bejelentett esetben felveszi a Népegészségügyi Központtal a kapcsolatot és az általuk nyújtott iránymutatásnak megfelelően jár el. A csoport veszélyhelyzet miatti rendkívüli szünetének elrendelésére az EMMI-nek van jogosultsága.

   Ha gyermekük szoros kontakttá válik (mert a közös háztartásban élő lesz covid fertőzött), akkor óvodánknak nincsen teendője, de köszönettel vesszük, ha e-mailben jelzik, hogy mettől meddig nem jön a gyermek és így részére igazolt lesz a távollét.

   Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

   Az a gyermek, vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

   Amennyiben az óvodai ellátás folyamán, a gyermeken a betegség tüneteit észleljük (Láz, Torokfájás, Nátha, Köhögés, nehézlégzés, Hányás, hasmenés, Bőrkiütés, Szemgyulladás, Fülfájás) az azonnali elkülönítés után, telefonon jelezzük a szülőnek és az óvodavezetőnek.

   A gyermek egyéb távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján készült Házirendünk 4. pontja alapján érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni (Házirendünk megtalálható óvodánk honlapján: https://lagymanyosiovi.ujbuda.hu/lagymanyosi-ovoda/dokumentumok).

   Kérjük, hogy gyermekük étkezését az e-menza rendszerben megrendelni és - hiányzás esetén – lemondani szíveskedjenek, valamint a reggeli beléptetéskor a mobil applikációt részesítsék előnyben.

   Óvodánk honlapján minden szükséges információ elérhető a járványhelyzet alatti működéssel kapcsolatban. Minden szabályozó dokumentumunk érvényben van, így a Házirendünk is. Kérjük, szíveskedjenek elolvasni, betartani és betarttatni.

   Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak és folyamatosan kísérjék figyelemmel óvodánk honlapját, valamint a csoportok zárt facebook csoportjait és az e-mail elérhetőségeket! Óvodánk intézkedései a kormányrendeletek, utasítások változásával módosításra kerülhetnek.

   Amennyiben a vírushelyzet engedi, úgy a védettségi igazolással történő beléptetés lehetőségét felülvizsgáljuk.

   A kiegészítő szabályok visszavonásig érvényesek.

Budapest, 2021. november 29.

Karkus Mihályné

óvodavezető s.k.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA