A HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 2020. SZEPTEMBER 14-TŐL

                  ÚJ!!!: A HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

         SZEPTEMBER 14-TŐL

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott Intézkedési terv alapján az alábbiakban kérjük együttműködésüket.

Ezúton is kérjük Önöket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az alábbi szabályokat betartani és gyermekükkel betartatni szíveskedjenek.

A Lágymányosi Óvoda épületeibe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó jöhet.

Szülők, kísérők csak előzetes óvodavezetői engedéllyel, valamint a kifejezetten szülők részére szervezett programokon való részvétel céljából léphetnek az épületbe, az egészségvédelmi szabályok betartása mellett (maszk használata, kéz és cipő fertőtlenítése, távolságtartás)! Amennyiben valamelyik szülő a maszk használatát mellőzi, úgy az óvoda zárt területére nem léphet be.

Kérjük, hogy minden héten, az első óvodai napjukon reggel, gyermekük egészségéről nyilatkozni szíveskedjenek az óvoda által biztosított nyomtatványon.

  1. A működés általános rendje

Az óvodába lépéskor a gyermekek és dolgozóink is a kihelyezett fertőtlenítővel a kezüket fújják le, lábukat töröljék meg a fertőtlenítős lábtörlőn, valamint a gyermekek testhőmérsékletét egy érintésmentes lázmérővel óvodánk alkalmazottja megméri. Csak 37C fok alatti testhőmérsékletű gyermeket és felnőttet engedünk be óvodánk területére. A gyermekek számára a maszk viselése az óvodában nem kötelező.

Kérjük, hogy gyermekükkel beszéljék meg, hogy reggel az ajtóban fognak elválni és délután is ott fognak találkozni.

  Reggel: A gyermekeket a bejáratnál lévő munkatársunk veszi át és kíséri a csoportjához. A gördülékeny beérkezés érdekében – lehetőleg – érkezzenek meg reggel 9,00 óráig.

  Délben: Amennyiben gyermekét ebéd után kívánja elvinni, szíveskedjen 12,45-13,30 óra között érkezni és csengetni. Az érkező munkatársunk megy el a gyermekért és hozza az ajtóhoz.

  Délután: A gyermekeket a bejáratnál lévő munkatársunk hozza el a csoportból az ajtóhoz.

A gyermekek átadása során az arra kijelölt helyen a szülők lehetőleg legkevesebb ideig tartózkodjanak és törekedjenek a védőtávolság betartására (1,5-2 m), az udvaron is.

Amennyiben a bejáratnál nem látnak óvodai dolgozót, úgy szíveskedjenek csöngetni és türelemmel várakozni. Kérjük szíves türelmüket az ezáltal meghosszabbodó reggeli és délutáni időszakok miatt, valamint szíveskedjenek számítani is erre.

Kérjük, hogy a gyermekek reggel kinti ruhában érkezzenek és a benti ruhájukat hátizsákban hozzák magukkal.

Az ágyneműt minden héten pénteken hazaadjuk mosásra, fertőtlenítésre, melyet a következő héten, a gyermek első óvodai napján kérünk visszahozni.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjére, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés (érkezéskor és napközben többször is), melyekhez a szükséges eszközökről óvodánk gondoskodik. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, valamint a vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséget, kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék.

A gyermekektől és felnőttektől egyaránt elvárjuk az úgynevezett köhögési etikett betartását: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Ehhez a megfelelő mennyiségű papír zsebkendőről óvodánk gondoskodik.

Kerüljük a szükségtelen közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

Óvodáinkban a foglalkozásokat elsősorban az udvaron, szabad levegőn tartjuk meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével.

Kiemelten kezeljük a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetését az időjárás és a környező forgalom függvényében.

Fokozottan ügyelünk óvodáink területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére (használt játékeszközök is), a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülnek naponta több alkalommal is, amelyhez szükséges szerekkel és védőeszközökkel óvodánk rendelkezik. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása a megszokott rend szerint történik.

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél kihasználjuk az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében. Csak 1 darab, fertőtlenített alvós játékot lehet behozni, melyet 1 hétig az óvodában, a gyermek szekrényében kell tartani, nem szabad naponta hazavinni.

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor figyelünk a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására, vagy kézfertőtlenítésére.

Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása tilos.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.

A januárig esedékes, szülők számára is nyitott rendezvényeinket – sajnos – nem tudjuk megtartani, valamint a délutáni külön foglalkozásokat sem tudjuk biztosítani.

A fejlesztő foglalkozások és az azokhoz kapcsolódó felmérések a szokásos rendben fognak indulni: logopédiai, gyógytestnevelési, gyógypedagógiai és óvodapszichológusi fejlesztések.

  1. Betegség, karantén, hiányzás/igazolás rendje

A fennálló egészségügyi, járványügyi helyzetre tekintettel, amennyiben a gyermek, vagy dolgozó családjában valaki karanténban kerül, akkor sem a gyermek, sem a dolgozó a Lágymányosi Óvodát és Telephelyeit nem látogathatja. A karantén fennállásáról köteles a szülő/dolgozó haladéktalanul írásban tájékoztatást nyújtani a Lágymányosi Óvoda felé, az intézmény e-mail elérhetőségén (info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu). A karantén feloldásáról elektronikus úton értesíteni kell a Lágymányosi Óvoda vezetőjét.

A fenntartó értesítése után, vele közösen dönt a vezetőség az óvoda átmeneti bezárásáról és a digitális nevelés elrendeléséről. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést. Ezen időszak alatt az érintett óvodai egység teljes fertőtlenítő takarítását kell elvégezni.

Amennyiben az óvodai ellátás folyamán, a gyermeken/dolgozón a betegség tüneteit észleljük (Láz, Torokfájás, Nátha, Köhögés, nehézlégzés, Hányás, hasmenés, Bőrkiütés, Szemgyulladás, Fülfájás) az azonnali elkülönítés után, telefonon jelezzük a szülőnek és az óvodavezetőnek. Kérjük, hogy az első óvodai napon a szülők egyeztessék telefonos elérhetőségüket az óvodapedagógusokkal.

Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek), vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

  Az a gyermek, vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A gyermek egyéb távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján készült Házirendünk 4. pontja alapján érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni (Házirendünk megtalálható óvodánk honlapján: https://lagymanyosiovi.ujbuda.hu/lagymanyosi-ovoda/dokumentumok).

Kérjük, hogy gyermekük étkezését az e-menza rendszerben megrendelni és - hiányzás esetén – lemondani szíveskedjenek, valamint a reggeli beléptetéskor a mobil applikációt részesítsék előnyben.

  1. Beszoktatási/befogadási időszak

A járványhelyzetre való tekintettel az idén minden újonnan érkező kiscsoportos gyermeknek 2 napot tudunk szülős beszoktatásra biztosítani, az óvodapedagógusokkal való egyeztetés mellett.

Egy gyermekkel egy felnőtt jöhet be az óvodába, akin legyen maszk, a bejáratnál a kéz- és cipőfertőtlenítést végezze el, valamint a lázmérést, melyben munkatársunk segít. Csak 37C fok alatti testhőmérsékletű gyermeket és felnőttet engedhetünk be az óvoda területére.

Kérjük, hogy új óvodásaink szülei az érkezéskor az orvosi igazolást szíveskedjenek átadni az óvodapedagógusnak, mely tartalmazza: „A gyermek óvodaérett, egészséges, közösségbe mehet”.

Az első óvodai napon minden szülő a szülői nyilatkozatokat szíveskedjen megtenni, melyeket az óvodapedagógustól kap meg.

Óvodánk honlapján minden szükséges információ elérhető a járványhelyzet alatti működéssel kapcsolatban. Minden szabályozó dokumentumunk érvényben van, így a Házirendünk is. Kérjük, szíveskedjenek elolvasni, betartani és betarttatni.

Nyomatékosan kérjük a szülőket és dolgozóinkat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak és folyamatosan kísérjék figyelemmel óvodánk honlapját, valamint a csoportok zárt facebook csoportjait és az e-mail elérhetőségeket! Óvodánk intézkedései a kormányrendeletek, utasítások változásával módosításra kerülhetnek.

A kiegészítő szabályok visszavonásig érvényesek.

Budapest, 2020. szeptember. 11.

                                                                                                   Karkus Mihályné

                                                                                                    óvodavezető sk

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA